Archive

Tag: Gender Expression

Proposition 88 L
March 22, 2013 • no comments • 772 views
Media, Short

The Norwegian Ministry of Children, Equality and Social Inclusion released a proposition for a new anti-discrimination law today. The main inclusion that caught my eye (not that I read it all) was: Departementet har sendt på høring et forslag til likelydende bestemmelser om opplysningsplikt i alle diskrimineringslovene. Høringsforslaget betyr at arbeidsgivere får opplysningsplikt ved mistanke om […]